Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Покана за Общо събрание на СФ
20.05.2021, Председател на ОС на СФ
Заповед No 338
16.04.2021

Source: Деканат на СФ
Обява за конкурс за наемане на млад учен
08.03.2021
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА МЛАД УЧЕН (ПОСТ-ДОКТОРАНТ) КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ...
Заповед на Декана на СФ
19.02.2021

Source: Деканат на СФ
Go to page 1 ... 4 | 5 | 6 | 7 | 8