Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

СКРЪБНА ВЕСТ
22.06.2020, катедра МДПК
Колективът на катедра "Метални, дървени и пластмасови конструкции" с дълбока скръб съобщава, че на 19 юни 2020 г. след продължително ...
Дипломанти от зимна сесия 2020 г.
28.05.2020

Source: Деканат на СФ
Дипломни защити за СФ
16.01.2020, Д. Динев
Покана за дипломни защити на дипломанти от Строителен факултет, месец януари 2020 г.
Source: Деканат на СФ
Документи на кандидатите за Декан на Строителен факултет при УАСГ за мандат 2020-2024 г.
07.01.2020
Подадени документи на кандидатите за Декан на Строителен факултет при УАСГ за мандат 2020-2024 г. - 3 бр.
Покана за Общо събрание на СФ
17.12.2019, Д. Динев

Source: Председател на ОС на СФ
Отчет на декана на Строителен факултет за мандатния период януари 2016г. - януари 2020г.
05.12.2019
Отчетения доклад на декана на Строителен факултет може да намерите в прикачения файл.
Go to page 1 ... 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13