Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Заповед на Декана на СФ
19.02.2021

Source: Деканат на СФ
Учебен график за летен семестър 2020/2021
18.02.2021

Source: Деканат на СФ
Заповед No 2 на Декана на СФ
06.01.2021

Source: Деканат на СФ
Обява за конкурс за наемане на специалист по рентгенова флуоресценция
16.12.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕНТГЕНОВА ФЛУОРЕСЦЕНЦИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Заповед на Декана на СФ от 18.11.2020 г.
19.11.2020

Source: Деканат на СФ
Дипломанти от лятна сесия 2020 г.
09.10.2020
Канцеларията на Строителен факултет при УАСГ съобщава, че дипломите на защитилите дипломанти през юли 2020 год. са готови за подписване. ...
Source: Деканат на СФ
Обява за конкурс за наемане на лаборант Строителна лаборатория
06.10.2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА НАЕМАНЕ НА ЛАБОРАНТ СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ КЪМ ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0019 ЦЕНТЪР ПО КОМПЕТЕНТНОСТ „ЧИСТИ ...
Учебен график за зимен семестър 2020-2021
18.09.2020

Source: Деканат на СФ
Go to page 1 ... 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 ... 15