Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Постер по повод 5-годишнината от създаването на специалност ЛАЛП в УАСГ

08.11.2022

 

Във връзка с 5-ата годишнина от създаването и успешната реализация на специалност „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ към катедра „Градоустройство“ на Архитектурния факултет при УАСГ сред студентите по ЛАЛП беше проведен конкурс за постер, отбелязващ повода.


Отличено е показаното в настоящото обявление графично предложение с автор Александър Прегьов от 4-ти курс на специалност ЛАЛП.Source: Деканат на АФ