Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Конкурс за стипендии "Гипсън"

18.11.2022

 

Международна фондация „Св.Св. Кирил и Методий“ в сътрудничество с Американска фондация за България, САЩ обявяват конкурс за даряването на 25 стипендии „Гипсън“ по 2 500 лв годишно за студенти, записани в първи курс на университети в България през учебната 2022/2023 година, с високи академични постижения, чиито семейства имат материални затруднения.Source: Деканат на АФ