Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Поздравителен адрес от името на Съюза на ландшафтните архитекти за успешното дипломиране на студентите от първия випуск на специалността „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ в АФ на УАСГ

05.12.2022


Source: Деканат на АФ