Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

КОРИГИРАН разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - зимен семестър, етап 2, на 2022/23 уч.г.

19.12.2022, С. Първанова

Разписът на предстоящите учебни занятия със задочни студенти (втори на зимния семестър) за всички курсове е в приложения файл.
 

Промяната е в непровеждането на занятия в почивните дни. Броят на учебните дни е същият, но без двете съботи и недели.Source: Деканско ръководство на СФ