Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Предварително обявление за конкурс „Централна зона – Лозен“

23.12.2022

 

Съюзът на архитектите в България съвместно със Столична община (Направление „Архитектура и градоустройство“) и Асоциация „Спортист Лозен – Спорт за всички“ организират конкурс на тема: „Централна зона – Лозен“

 

Конкурсът се организира за студентите по архитектура, ландшафтна архитектура и урбанизъм от УАСГ, ВСУ „Любен Каравелов“, ВСУ „Черноризец Храбър“, НБУ и ЛТУ.

Уточнените засега срокове са:

  • обявяване на конкурса – до 15.01.2З г.;
  • набиране на участници – 30.01.202З г.;
  • предаване на проектите – 31.03.202З г.;
  • изложба в с. Лозен – 01.04.202З г.;
  • изложба в САБ – 16.04-25.04.202З г.;
  • журиране и обявяване на резултати – 10.04-15.04.202З г.


Source: Деканат на АФ

konkursLozen.pdf
Официално писмо за конкурса от Председателя на САБ проф. д-р арх. Тодор Булев