Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за задочно обучение на специалност ССС - летен семестър, етапи 1 и 2, на 2023/24 уч.г.
24.01.2024
Разписът на предстоящите учебни занятия със задочни студенти (летенсеместър) за всички курсове е в приложения файл.
Държавни дипломни защити в СФ през м. януари-февруари 2024 г.
23.01.2024, С. Първанова
Графикът за провеждане на втори дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Промяна в графика за дипломни защити в СФ
17.01.2024
Графикът за дипломни защити за студентите от СФ във втори дипломен семестър на учебната 2023/24 уч. г. се променя съгласно приложения файл
Source: Деканско ръководство на СФ
Коригиран разпис за за нятията в задочно обучение през месец януари 2024 г.
03.01.2024
Коригираният разпис за втори етап на зимния семестър на 2023/2024 уч. г. е съгласно приложения файл.
КОРИГИРАНИ разписи на специалностите от СФ, в сила от 18.12.2023 г.
15.12.2023, С. Първанова
Въз основа на Заповед № 893/14.12.2023 г. на Ректора на УАСГ, считано от 18.12.2023 г., залите, в които се провеждат част от учебните занятия са ...
Source: Деканско ръководство на СФ
Общо събрание на Строителен факултет на 16.01.2024
14.12.2023, Л. Здравков
Общото събрание на Строителния факултет ще се проведе на 16.01.2024 (вторник) от 14:15 ч. в зала 222 на УАСГ при следния дневен ред: 1. Представяне ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 | 5 ... 8