Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Лекционен курс по ЕЗИКОВА КУЛТУРА

15.01.2023

 На вниманието на студентите от първи курс

от Архитектурния и Строителния факултет

 

Центърът по приложна лингвистика

предлага факултативен лекционен курс

 по ЕЗИКОВА КУЛТУРА

за студенти от първи курс от всички специалности

на Архитектурния факултет и на Строителния факултет

Курсът е с продължителност един семестър (летния) и приключва в началото на сесията със зачот под формата на Power Point презентация.

От лекциите по езикова култура ще научите:

  • каква е ролята на родния ни език в науката в контекста на архитектурния и строително-инженерния дискурс;
  • кои правила, неизучавани в училище, съответни на спецификата на нашия език, са задължителни в писмената и устната практика на научния стил;
  • как се пишат специализирани текстове – курсова работа, доклад, архитектурно есе, обяснителна записка – със спазване както на граматическите правила, така и на правилата за точност и яснота в архитектурния, урбанистичния, инженерния специализиран текст, изразени чрез съответните на специалностите ви термини и наложителни в процеса на обучението ви по другите предмети.

 

Курсът се води от доц. д-р Катя Исса.

За желаещите да се запишат: на тел. 0878838568; на адрес katyaissa@abv.bg; или лично, в приемното време на доц. Исса в ЦПЛ, каб. №  261, на втория етаж, както и при организатора на Центъра по приложна лингвистика, на петия етаж, каб. № 501.Source: ЦПЛ