Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“, ЯНУАРИ 2023 г.

17.01.2023

 

Приложени към настоящото обявление ще намерите:

  • График за провеждането на дипломните защити на специалност „Архитектура“, 23-30 януари 2023 г.;
  • Състави на Държавните дипломни комисии съгласно съответната Заповед на Ректора на УАСГ.

С изискванията за провеждането на дипломните защити можете да се запознаете чрез следния линк: https://uacg.bg/?p=183&l=1&id=5669&f=1Source: Деканат на АФ