Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Държавни дипломни защити в СФ през м. януари 2023 г.

18.01.2023, С. Първанова

Графикът за провеждане на втори дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ