Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Държавни дипломни защити в ГФ, януари 2023 г.

19.01.2023, Деканат ГФ

Дипломните защити на студентите от специалност "Геодезия" ще се проведат на 25.01. и 26.01.2023 г. от 9:00 ч. в зала 520, Ректорат. Графикът е съгласно приложената покана.Source: Деканат ГФ