Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

График за получаване на административна заверка и за запиване на летен семестър на учебната 2022/2023 г. в АФ по курсове

31.01.2023
  • I курс – специалност „Архитектура“, специалност „Урбанизъм“, специалност ЛАЛП

13.02.2023 г. и 14.02.2023 г.

 

  • II курс – специалност „Архитектура“, специалност „Урбанизъм“, специалност ЛАЛП

15.02.2023 г. и 16.02.2023 г.

 

  • III курс – специалност „Архитектура“, специалност „Урбанизъм“, специалност ЛАЛП

17.02.2023 г. и 20.02.2023 г.

 

  • IV курс – специалност „Архитектура“, специалност „Урбанизъм“, специалност ЛАЛП

21.02.2023 г. и 22.02.2023 г.

 

  • V курс – специалност „Архитектура“, специалност ЛАЛП

23.02.2023 г. и 24.02.2023 г.

 

  • Втора дипломна сесия

27.02.2023 г. и 28.02.2023 г.

 

 

Работно време на факултетната канцелария по графика:

  • сутрин: 10:00 ч – 12:00 ч;
  • следобед: 14:00 ч – 15:00 ч.

 

Моля, спазвайте графика и работното време.Source: Деканат на АФ