Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Разпис на занятията за летния семестър на уч. 2022/23 г. за специалности ССС и Управление в строителството

06.02.2023, С. Първанова

Разписът на учебните занятия заедно с избираемите дисциплини по семестри и специалности са в приложения файл