Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

На вниманието на студентите от СФ, на които предстои записване на дипломен семестър

07.02.2023

Всички студенти, на които предстои записване на последен дипломен семестър, трябва да подадат заявление за записване до 27.02.2023 г.

Студентите ще бъдат записани в 10-и семестър само ако са положили успешно всички изпити в съответствие с учебния план на 2022/2023 уч. г.Source: Деканско ръководство на СФ