Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Отчетен доклад на Декана на Хидротехнически факултет за 3-та година от мандата

18.04.2023, Петър Филков

 Във връзка с предстоящото на 25.04.2023 г. от 17:15 ч. в зала 224 заседание на Общото събрание на Хидротехнически факултет, отчетният доклад на Декана на факултета е представен в приложения файл.Source: Хидротехнически факултет