Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Откриване на процедура за избор на ръководител катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"

02.05.2023, Петър Филков

Съобщението на изборната комисия за провеждане на избор за ръководител на катедра „Водоснабдяване, канализация и пречистване на води“ е в прикачения файл.

 Source: катедра "Водоснабдяване, канализация и пречистване на води"