Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ на сп. "ЛАЛП“ и сп."УРБАНИЗЪМ" ОКС БАКАЛАВЪР, ЮНИ 2024
20.06.2024
 Приложени към настоящото обявление ще намерите:  - График за провеждането на дипломните защити на специалност „ЛАЛП“ и ...
Source: Деканат АФ
ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“,II ДИПЛОМНА СЕСИЯ,ЮНИ 2024
19.06.2024
 Приложени към настоящото обявление ще намерите: График за провеждането на дипломните защити на специалност „Архитектура“, ...
Source: Деканат
ГРАФИЦИ
18.06.2024
Дипломни работи в катедра "ЖИЛИЩНИ СГРАДИ" 2024-2025 уч.г.
18.06.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 Скъпи дипломанти, Предлагаме на вашето внимание информация за разработването на дипломна работа през предстоящата 2024-2025 учебна ...
Source: катедра "Жилищни сгради"
Публична защита на дисертационен труд на тема " : „ МЕЖДИННО ПРОСТРАНСТВО В МАЛКИ ЖИЛИЩНИ ЕДИНИЦИ. Средство за постигане на устойчива архитектура “ с автор: арх. Елица Деянова, докторант към катедра „Жилищни сгради“, АФ на УАСГ
03.06.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова
 На 13 юни 2024 г. (четвъртък) от 12:00 ч в 211 зала ще се проведе публична защита на дисертационен труд на тема " Междинно ...
Изложба "Учебна рисунка" на студентите втори и четвърти курс, специалност „Архитектура“
31.05.2024
На 29 май 2024 г. в изложбената зала на Архитектурния факултет на УАСГ, корпус А, ет. 2 беше открита изложба на катедра „Рисуване и ...
Go to page 1 | 2 | 3 | 4 ... 31