Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Графици за предаване на курсовите проекти за студентите на АФ за летния семестър на учебната 2022/2023 година

30.05.2023

 

Уважаеми колеги, в приложения към настоящото обявление файл по-долу ще намерите:

  • график за предаване на курсовите проекти за студентите по специалностите "Архитектура", "Урбанизъм" и ЛАЛП за летния семестър на уч. 2022/2023 г.;
  • забележки/указания за дейностите в края на летния семестър на уч. 2022/2023 г. относно:
    • редовната и поравителната лятна изпитна сесия;
    • подаването на заявления за специализиращи катедри след IV курс;
    • предаването на дипломни проекти;
    • провеждането на дипломните защити.


Source: Деканат на АФ