Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

ГРАФИК ЗА ДИПЛОМНИТЕ ЗАЩИТИ НА СПЕЦИАЛНОСТ „АРХИТЕКТУРА“, II дипломна сесия, 26 юни 2023 г.

20.06.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов

 

Приложени към настоящото обявление ще намерите:

  • График за провеждането на дипломните защити на специалност „Архитектура“, втора дипломна сесия, 26.06.2023 г.;
  • Състави на Държавните дипломни комисии съгласно съответната Заповед на Ректора на УАСГ;
  • Изискванията за провеждането на дипломните защити.


Source: Деканат на АФ