Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Графици за провеждане на редовна лятна изпитна сесия в Архитектурния факултет за уч. 2022/2023 г.

20.06.2023


Source: Деканат на АФ