Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Конкурс за доцент - катедра "технология на архитектурата"

22.06.2023

 На 04 юли 2023г. от 15ч.  в 211 зала ще се  състои заключителното заседание на Научното жури по конкурс за доцент към катедра "Технология на архитектурата".