Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Отличени студенти от IV курс на сп. „Архитектура“ в УАСГ с техни проекти за Световен търговски и културно‐експозиционен център ИНТЕРПРЕД‐2

07.07.2023, доц. д-р арх. Панайот Савов

Photo Gallery


 

На 24 юни 2023 г. във фоайетата на ИНТЕРПРЕД – Световен търговски център София на бул. „Драган Цанков“ 36 се проведе представянето на курсовите проекти на студентите от IV курс на специалност „Архитектура“ от АФ на УАСГ по дисциплината „Обществени сгради – II проект“. Проектите за Световен търговски и културно‐експозиционен център ИНТЕРПРЕД‐2 в непосредствена близост до съществуващия комплекс имаха за цел да изследват възможностите за симбиотична архитектура на пространствата за бизнес и култура.

На специална среща, проведена на 7 юли 2023 г., изпълнителният директор на ИНТЕРПРЕД-СТЦ София г-жа Лора Влахова отличи с грамоти и парични награди следните студенти и техните проекти:

  • на I място:
    • Диана с водещ преподавател ас. арх. Ивайло Петков
    • Станислав Устуянов с водещ преподавател арх. Георги Кътов
  • на II място:
    • Павла Минкова с водещ преподавател арх. Петър Торньов
    • Калоян Демерджиев с водещ преподавател арх. Петър Торньов

 Source: катедра "Обществени сгради"