Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Устройство и управление на земи и имоти”

02.08.2023, Геодезически факултет

Випуск 2023 година /първи дипломен семестър/
03.08.2023 г. от 10.00 ч. в зала 115, блок 7, корпус Б на УАСГSource: Деканат ГФ