Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

CAD на DesignMorphine и АФ е класирана сред най-добрите магистърски програми в областта на изчислителния дизайн за архитектурата

22.08.2023