Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Разписи (програма) на занятията за студентите от Хидротехнически факултет приз зимен семестър на учебната 2023/24 година

15.09.2023, Петър Филков

 В приложения файл са дадени разписите за лекции и упражнения за студентите от специалности:

Водоснабдяване и канализация,

Хидростроителство,

Инженерна екология - ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър".

 Всички студенти от ІІІ и ІV курс, независимо от специалността, трябва да си изберат вид спорт в Център по прилжна лингвистика и спортSource: Хидротехнически факултет