Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Академични наставници към Геодезически факултет

26.09.2023, Деканат ГФ

Уважаеми студенти, с цел създаване на условия за по-пълноценна връзка между студентите и техните преподаватели, с оглед получаване на съдействие и сътрудничество за успешно протичане на обучението на студентите; за повишаване на удовлетворението им от учебния процес, прилагаме списък с преподаватели, изявили желание за академично наставничество. Моля да се запознаете и с правилника, уреждащ взаимоотношенията между студент и преподавател.