Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Стипендия на КИИП София-град за студенти, специалност Геодезия, записан редовно 7-ми семестър

20.10.2023, Деканат ГФ

Регионалното ръководство на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) София-град продължава инициативата за подкрепа на техническото висше образование чрез отпускане на стипендия на студенти, показали високи успехи в учебния процес.За учебната 2023/24 г. това са студентите записали 7-ми или 9-ти семестър, редовно обучение.

Кандидатите в срок до 17.11.2023 г. трябва да подадат в деканата на ГФ или на e-mail: dean_fgs@uacg.bg следните документи:

1. Мотивационно писмо до председателя на КИИП-РК София-град

2. Декларация за успех не по-малко от много добър по изброени дисциплини, отговарящи на условията на Регионалната колегия на КИИП София-град:

Повече информация и условията за кандидатстване можете да прочетете на прикачените файлове.Source: Деканат ГФ