Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за Общо събрание на Геодезически факултет

26.10.2023

 Общото събрание на Геодезически факултет ще се проведе на 28 ноември 2023 г. /вторник/ от 17:15 ч. в зала 120 - РекторатSource: Деканат ГФ