Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Покана за заседание на Общото събрание на Хидротехнически факултет

03.11.2023, Петър Филков

Свиква се заседание на Общото събрание на ХТФ за отчитане на дейността на деканското ръководство в мандата 2020 - 2023 г.

Заседанието ще се проведе на 05.12.2023 г. от 17:15 ч.в Зала Б 224.

 

 Поканата за ОС на ХТФ е приложена на отделен файл.Source: Хидротехнически факултет