Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Пренасочване дата за Общо събрание на Геодезически факултет

06.11.2023, Деканат ГФ

Общото събрание на Геодезически факултет ще се проведе на 14 ноември 2023 г. /вторник/ от 17:15 ч. в зала 120 - Ректорат
Промяната се налага заради изпълнение на срокове, заложени в ПД (Правилника за дейността на УАСГ)