Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Връчване на дипломи на студенти от специалност Транспортно строителство през първи (редовен) дипломен семестър - випуск 2023

08.11.2023

Тържеството по случей връчването на дипломите на студенти от УАСГ ще състои на 13.11.2023 от  11.00 часа в Аула Максима.

В 12.00 часа в зала 301 А ще бъде церемонията по връчване на дипломите от специалност Транспортно строителство