Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Церемония по дипломирането на студентите от СФ, защитили дипломната си работа през юни-юли 2023 г.

08.11.2023

Уважаеми колеги, на 13 ноември 2023 г. (понеделник) от 11 ч в Аула Максима на УАСГ ще се проведе официалната церемония по връчването на дипломите на студентите от СФ, защитили дипломните си работи на лятна дипломна сесия на 2022/2023 уч.г.Source: Деканско ръководство на СФ