Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Събрание на нехабилитираните преподаватели от ХТФ

20.11.2023, Петър Филков

Свиква се събрание на нехабилитираните преподаватели от ХТФ на 27.11.2023 г. от 13:00 ч. в Заседателната зала на факултета (А 205).

Целта на събранието е да се изберат четирима нехабилитирани преподаватели от ХТФ за членове на Общото събраниие на УАСГ за мандата 12.2023 - 12.2027 г.

 Заповедта на Декана на Хидротехнически факултет за свикване на събранието е в приложения файл.Source: Хидротехнически факултет