Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Проф. д-р инж. Роналд Блаб - Доктор хонорис кауза на УАСГ

24.11.2023

 На 01 декември 2023г от 14:00 ч. с зала 230 на УАСГ ще се проведе тържествено заседание на Академичния съвет на УАСГ, на което проф. д-р инж. Роналд Блаб – декан на Строителния факултет на Технически университет Виена, ще бъде удостоен с почетното звание "Доктор хонорис кауза" на УАСГ.