Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Отчетен доклад на Декана пред ОС на Хидротехнически факултет

04.12.2023, Петър Филков

 Отчетният доклад на Декана на ХТФ пред Общото събрание на факултета за изтичащия мандат 2020-2024 г. е представен в приложения файл.Source: Хидротехнически факултет