Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

КОРИГИРАНИ разписи на специалностите от СФ, в сила от 18.12.2023 г.

15.12.2023, С. Първанова

Въз основа на Заповед № 893/14.12.2023 г. на Ректора на УАСГ, считано от 18.12.2023 г., залите, в които се провеждат част от учебните занятия са променени.

Промените са отразени в червено в приложения файл.Source: Деканско ръководство на СФ