Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

КОРИГИРАН разпис на специалност УУЗИ - в сила от 18.12.2023 г.

15.12.2023, Деканат ГФ

Въз основа на Заповед № 893/14.12.2023 г. на Ректора на УАСГ, считано от 18.12.2023 г., залите, в които се провеждат част от учебните занятия са променени. 

Промените са отразени в червено в приложения файл. Source: Деканат ГФ