Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

ВАЖНО за задочните студенти в ХТФ - коригирани разписи за м. януари 2024 г.

21.12.2023, Петър Филков

Разписите за провеждане на занятия със задочни студенти през ІІ етап на зимен семестър са коригирани, във връзка със Заповед на Ректора на УАСГ № 893/14.12.2023 г.

Променени са само залите за провеждане на някои занятия, съгласно приложения коригиран разпис.Source: Хидротехнически факултет