Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Предстоящи избори в Строителен факултет

21.12.2023

 Решения на изборната комисия:

  1. Избор на председател на изборната комисия
  2. Решения на изборната комисия