Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Отчет на деканското ръководство на Факултет по транспортно строителство за периода 04.2023 г. - 12.2023 г. и обобщаване на мандата 01.2020 -12.2023 г.

03.01.2024