Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Промяна в графика за дипломни защити в СФ

17.01.2024

Графикът за дипломни защити за студентите от СФ във втори дипломен семестър на учебната 2023/24 уч. г. се променя съгласно приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ