Home / Faculties / Faculty of Geodesy / Faculty News /

Покана за защита на дипломни работи на дипломанти от специалност “Геодезия”

22.01.2024, Деканат ГФ

випуск 2023 година /втори дипломен семестър/ 

защитата ще се проведе на 26.01.2024 г. от 09.00 ч. в зала 520, Ректорат Source: Деканат ГФ