Home / Faculties / Faculty of Structural Engineering / Faculty News /

Държавни дипломни защити в СФ през м. януари-февруари 2024 г.

23.01.2024, С. Първанова

Графикът за провеждане на втори дипломен семестър за специалност ССС в СФ е съгласно приложения файлSource: Деканско ръководство на СФ