Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Правила за провеждане на редовни избори за Декан, Председател, Заместник-председател и членове на Общото събрание на Хидротехнически факултет

05.02.2024

Правилата за провеждане на изборите са приети с Протокол № 1/02.02.2024 г. на заседание на Изборната комисия към ОС на ХТФ и са представени в приложен файл.

Изборите ще се проведат на 27.02.2024 г. от 17:15 ч. в зала Б 224.

 

 

 В допълнителен файл е представен шаблон на декларация, подавана от кандидатите за декан.Source: Изборна комисия към ОС на ХТФ