Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

СЪОБЩЕНИЕ на комисията по провеждане на изборна процедура за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране“ към АФ на УАСГ за мандат 2024-2028 г.

12.02.2024, гл. ас. Митко Златанов

На 08.02.2024 г. изборната комисия, в състав: гл. ас. д-р М. Златанов, гл. ас. д-р Й. Леков, ас. А. Данаилов, прие необходимите документи на един кандидат, в съответствие с Правилник за дейността на УАСГ, и констатира, че подадената кандидатура за ръководител на катедра „Рисуване и моделиране“ на:
доц. д-р Камен Цветков
съответства на изискванията на Закона за висшето образование на РБ и Правилник за дейността на УАСГ.
На основание на тази преценка документите на кандидата: изборната платформа, професионалната автобиография и декларацията, бяха обявени на публично място в канцеларията на катедрата и на сайта на УАСГ.
Дата: 12.02.2024 г.
Гл. ас. д-р Митко Златанов
 

Photo Gallery
Source: катедра "Рисуване и Моделиране"