Home / Faculties / Faculty of Architecture / Faculty News /

Разпис на специалност АРХИТЕКТУРА

15.02.2024, доц. д-р арх. Евгения Димова-Александрова

 Разписът може да намерите като линк ТУК : 

uacg.bg/Source: Деканат АФ