Home / Faculties / Faculty of Hydraulic Engineering / Faculty News /

Протокол на ИК на ОС на ХТФ относно избори за Декан, Председател, Зам.председател и членове на ФС

28.02.2024, Петър Тодров


Source: Изборна комисия на ОС на ХТФ