Home / Faculties / Faculty of Transportation Engineering / Faculty News /

Протокол № 2/18.03.2024 г. на Изборна комисия, автобиография, платформа и декларация за съгласие към процедура за избор на ръководител на катедра "Пътища и транспортнои съоръжения"

19.03.2024